Vuokrausehdot

laatikotSuomen Muuttolaatikko Oy:n yleiset vuokrausehdot

21.4.2016

 1. Laatikot ja muut vuokrattavat tuotteet vuokrataan kulloinkin erikseen sovittavaksi ajaksi.
 2. Mikäli asiakas ei ole tyytyväinen toimitettuihin tuotteisiin, kuten tuotteiden määrään tai laatuun, tulee asiakkaan ilmoittaa siitä Suomen Muuttolaatikko Oy:lle viimeistään toimitusta seuraavan arkipäivän aikana, kuitenkin ennen tavaroiden käyttöönottoa. Samoin tuotteita palautettaessa tulee asiakkaan ilmoittaa viimeistään tuotteiden palautusta seuraavan arkipäivän aikana Suomen Muuttolaatikko Oy:lle, mikäli asiakkaalla on huomautettavaa esimerkiksi tuotteiden palautusmäärään tai muihin palautuskuormakirjan merkintöihin liittyen.
 3. Vuokra-aika lasketaan kalenteripäivittäin toimitus- ja palautuspäivä mukaan lukien.
 4. 22 Päivän pakettivuokraus sisältää nimensä mukaisesti enintään 22 päivän vuokrauksen. Pakettiin kuuluvan vuokra-ajan umpeuduttua, mikäli asiakkaalla on yhä laatikoita vuokralla, vuokrausta jatketaan automaattisesti kohdan 3 mukaisella päivävuokrauksella kulloinkin voimassa olevalla lisäpäivähinnalla.
 5. Tuotteita ei saa käyttää niitä turmelevien aineiden tai tavaroiden kuljetuksiin tai säilyttämiseen. Turmeleviksi aineiksi lasketaan esimerkiksi rakennusjätteet, laastit, maalit, öljyt, kivi- tai lasimurska, sekä muut vastaavat aineet.
 6. Vuokraaja vastaa vuokra-aikana laatikoille ja muille tuotteille tapahtuneista vahingoista. Rikkoutuneista, kadonneista tai turmeltuneista laatikoista tai muista tuotteista on suoritettava uushankintahinnan suuruinen korvaus. Esimerkiksi kotimuuttolaatikoiden verollinen korvaushinta on 17,00 €/ltk ja yritysmuuttolaatikoiden verollinen korvaushinta on 21,10 €/ltk
 7. Jokaisesta osakuljetuksesta veloitetaan erikseen.
 8. Vuokraus- ja kuljetusmaksut veloitetaan palautuksen yhteydessä, mikäli muuta ei ole sovittu.
 9. Asiakkaan halutessa maksaa tilauksen laskulla, veloitetaan siitä palvelumaksuna 5 euron laskutuslisä.
 10. Pidempiaikaisissa vuokrauksissa vuokrat veloitetaan 30 vrk:n jaksoissa. Tällöin laskuun lisätään 5 €:n tilinhoitomaksu.
 11. Vuokraajalla ei ole oikeutta ilman vuokranantajan suostumusta luovuttaa laatikoita tai muita vuokrattavia tuotteita kolmannelle osapuolelle.
 12. Osoitteen muutoksesta on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle.
 13. Mikäli vuokraaja rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus ja saada vuokratut tuotteet haltuunsa.
 14. Mikäli vuokrattuja tuotteita ei ole palautettu vuokranantajalle 30 päivän kuluessa sopimuksen purkautumisesta, vuokraajan on suoritettava palauttamattomista tuotteista uushankintahinnan suuruinen korvaus.
 15. Tästä sopimuksesta aiheutuneet riidat ratkaistaan vuokranantajan kotipaikan käräjäoikeudessa.